נקה הכלבחר הכל שמור שינויים ונגן רשימה
לדירוג השיר במצעד הרשמי Like-לחצו על ה