רדיוס 100FM

הנבחרים

עם דוד בן בסט

שישי - 10:00-12:00

 / 
מנגן עכשיו

תוכנית ראיונות עומק פוליטיים עם נבחרי ציבור

והשבוע:
יושבת ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי
וחבר הכנסת עיסאווי פריג’

קטעים נבחרים