הנבחרים

עם דוד בן בסט

שישי - 10:00-12:00

 / 
מנגן עכשיו

SELECTעם הדר תדמור

תוכנית ראיונות עומק פוליטיים עם נבחרי ציבור

והשבוע :

סגן יושב ראש הכנסת יעקב מרגי,
המשנה לראש המוסד לשעבר, ח”כ רם בן ברק
וחברת הכנסת תמר זנדברג

קטעים נבחרים