רדיוס 100FM

הנבחרים

עם דוד בן בסט

שישי - 10:00-12:00

 / 
מנגן עכשיו

אהבה פלוסעם ג'ני בלום

תוכנית ראיונות עומק פוליטיים עם נבחרי ציבור

השבוע :

 

שר התקשורת, איתן גינזבורג

ויושב ראש סיעת הליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר

 

קטעים נבחרים